CE oznaka

CE oznaka (European Conformity) označava da je proizvod u skladu sa smernicama Evropske Unije i odgovarajućim evropskim normama.

Proizvodi koji se plasiraju na tržište Evropske Unije moraju zadovoljiti suštinske zahteve za bezbednošću kao i tehničke zahteve u skladu sa direktivama EU, kao i da je obavljena procedura ocenjivanja usaglašenosti.

Prednosti postojanja CE oznaka na proizvodu:

  • mogućnost slobodnog kretanja robe na tržištu EU,
  • nema dodatnih nacionalnih ispitivanja.

CE-oznaka