Održavanje stolarije

Servis i održavanje

Okov prozora i vrata bi trebalo nekoliko puta godšnje podmazati mašinskim uljem da bi obezbedili njegovo dugotrajnost. Jednostavno, pokrivne maskica sa šarki se uklone pa po stavljanju ulja vraćaju se na mesto. Ukoliko kroz nekoliko godina ili grubljim korišćenjem ručice dođe do toga da se ista olabavi u ovom slučaju možete pomerti zaštitnu masku na njenoj osnovi i pritegnuti dva šrafa kojim je fiksirana.

Potrebno je pravilno korišćenje PVC I ALU prozora i vrata je ključno za dugo trajanje prozora i vrata. Prilikom zatvaranja prozora, pogotovo prozora većih dimenzija uverite se da su sve četiri strane krila pravilno prišle štoku pa tek onda okrenite ručicu u željeni položaj. Ukoliko krilo nije prišlo štoku može se desiti da krilo ispadne iz ležišta i da se drži samo na jednom ćošku. Kada zatvarate vrata ne treba lupati njima niti ih nasilno otvarati.Vrata sa pumpom za samozatvaranje nikada ne bi trebalo silom povlačiti već ih treba pustiti da se sama zatvore, u protivnom može doći do popuštanja hidraulike u automatu i njegovog lošeg funkcionisanja.

Provetravanje i kondezacija

U prostoru gde živimo postoji konstantan rast vodene pare i to u sledećim količinama:

  • vazduh koji izdišemo 1-2 l/dan;
  • kuvanje(do 4 osobe u domaćinstvu) 1-2 l/dan;
  • mašina za sušenje veša 1.5-2.5 l/dan;
  • biljke 0.5-2 l/dan;
  • tuširanje i kupanje 0.5-1 l/dan po osobi;

U četvoročlanom domaćisntvu se dnevno oslobodi oko 10 l vode.Zato obezbedite svež vazduh u vašim prostorijama I zamenite provetravanjem vlažan, ustajali vazduh svežim, suvim, spoljnim vazduhom.

Razlikuju se dugo provetravanje kada se prozor otvori samo na kip. Na taj način se vrši spora razmena vazduha, a samim tim duže vreme je otvoren prozor.Drugi, a istovremeno bolji način je istovremeno otvaranje svih prozora. Na taj način se vazduh za 2-4 minuta izmeni. To je efektivnije, u smislu minimalizovanja potrošnje energije.