Podaci za identifikaciju

Podatak Vrednost
PIB: 105175312
MATIČNI BROJ: 20332271
ŠIFRA DELATNOSTI: 52460
NAZIV FIRME: DOO “JOVISTE”
IME I PREZIME OVLAŠĆENOG LICA: BILJANA MIŠANOVIĆ
OPŠTINA: SUBOTICA
MESTO: SUBOTICA
ADRESA: SARAJEVSKA 44/D
TELEFON/FAX: 024/530-350
E-MAIL: pvcjoviste@gmail.com
OBVEZNIK PDV-A: DA
ŽIRO-RAČUN: 220-103926-72