Veratec PETOKOMORNI PROFILI

Osnovne karakteristike:

 • Termoizolacija prozora: 1.36 W/m2K;
 • Termoizolacija petokomornog profila 1.45 W/m2K;
 • Zvučna izolacija: 37 dB;
 • Otpornost prozora na vetar: klasa C2/A5; EN 12210
 • Nepropustljivost vode: klasa E 1050; EN 12208
 • Propustljivost vazduha: klasa 4; EN 12207
 • Širina PVC profila 70 mm;
 • Čelična ojačanja u profilu od 1.5 mm za dodatnu čvrstinu i otpornost defomacijama;
 • Profili imaju dve diht gume;
 • Ručice su ALU plastificirane;
 • Nagib od 15º i 35º na površini profila olakšava oticanje vode;

Polivinilhlorid – kraće PVC – termoplastičan je veštački materijal koji se dobija iz prirodnih sirovina soli i nafte. Takođe, sadrži hlor i zbog toga mu je tačka topljenja veoma visoka, tako da u slučaju požara materijal ispoljava osobinu samogasivosti.

PVC je jedan od najprilagodljivijih, najekonomičnijih i najrasprostranjenijih veštačkih materijala velike postojanosti. Mi izrađujemo prozore i vrata od visoko kvalitetnih profila i za to se brinu naši kvalifikovani stručnjaci: